Zabawki kreatywne dla dzieci, kupują czy nie kupują?

zabawki kreatywne dla dzieci, zabawki kreatywne w sklepie, zabawki dla dzieci

Czy zabawki kreatywne dla dzieci kupuje się częściej, bo są coraz bardziej modne? A może zupełnie odwrotnie i kupuje się mniej z uwagi na trudności gospodarcze, wysoką inflację i niepewność jutra?

Rynek zabawek jest dynamicznym sektorem, który stale ewoluuje w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i trendy. Dzięki coraz większej dostępności zaawansowanych technologii przewiduje się, że ten rynek będzie się rozwijał w nadchodzących latach.

Dziecku odmówisz? Szybie spojrzenie na rynek zabawek kreatywnych

Pogarszająca się ogólna sytuacja gospodarcza i ekonomiczna zmusza konsumentów do przemyśleń na temat tego, co wkładają do koszyka, również tego wirtualnego. Zabawki produktem pierwszej potrzeby nie są i raczej nie będą. Mimo tego nieprzerwanie stanowią część budżetu domowego wielu rodzin w Polsce. Polacy wydają na zabawki około 150 zł miesięcznie, a sprzedaż zabawek zarówno w Polsce, jak i globalnie rośnie1.

Zgodnie z prognozami w ujęciu globalnym wartość rynku zabawek powinna przekroczyć 230 mld dolarów. Wolumeny sprzedaży będą się zwiększać zarówno w tradycyjnych kanałach, jak i w segmencie e-commerce. Mimo niepewnej sytuacji gospodarczej rynek zabawek posiada dużą odporność na zawirowania, w porównaniu do innych branż.

rynek zabawek kreatywnych wykres, zabawki kreatywne

Źródło: https://www.technavio.com/report/toys-market-size-analysis-in-europe-industry

Istotnym elementem, który wpływa na rosnącą sprzedaż zabawek, są potrzeby kupujących. A te zmieniają się często. Na preferencje zakupowe klientów będą oddziaływały istotne trendy społeczno-gospodarcze, takie jak m.in. rosnąca świadomość konsumentów, którzy przywiązują coraz większą wagę do tego, czym i w jaki sposób bawi się dziecko. Kładą większy nacisk na aspekt edukacyjny zabawek, jednocześnie nie zapominając o jego atrakcyjności. Zmieniające się wymagania kupujących mają przełożenie na segment rynku zabawek edukacyjnych, przyczyniając się do jego wzrostu.

Zabawki kreatywne dla dzieci będą się dobrze sprzedawać

Na rynek zabawek kreatywnych duży wpływ miała pandemia Covid-19. Konieczność wykonywania pracy w domu i jednoczesne pełnienie roli nauczyciela dziecka okazało się zadaniem, które wielu określało jako prawie niemożliwe. Wiele firm zabawkarskich pojawiło się z produktami, które miały być ratunkiem dla rodziców w tej sytuacji.

rynek zabawek edukacyjnych, rynek zabawek wykres

Źródło: https://www.fortunebusinessinsights.com/educational-toys-market-106324

Segment zabawek edukacyjnych oraz STEM stanowi istotny procent całego rynku zabawek. Co więcej, dynamicznie się on rozwija, wykorzystując trendy i zmiany nie tylko w nawykach zakupowych konsumentów, ale również w zmieniającym się podejściu rodziców do roli, jaką ma pełnić zabawka23.

Statystyki pokazują, że trend ten utrzymuje się nawet po zakończeniu pandemii koronawirusa.
Przewiduje się, że do roku 2024 rynek zabawek edukacyjnych wzrośnie o ponad 24 miliardy dolarów.

Zabawki kreatywne i edukacyjne stają się coraz bardziej popularne wśród rodziców z wielu przyczyn. Odciąganie dziecka od ekranów komputera i telefonu, pomaganie dzieciom w zdobywaniu nowej wiedzy, rozwijanie wielu nowych umiejętności, spędzanie z zabawką więcej czasu, zaangażowanie w zabawę, samodzielne poznawanie świata to czynniki, które mają duże znaczenie. Podkreśla się również, że zabawki te odgrywają znaczącą rolę we wspomaganiu rozwoju motoryki małej, zrozumieniu bardziej złożonych koncepcji, eksperymentowaniu i nauce poprzez zabawę.

Według badania4 przeprowadzonego przez FanFinders z udziałem ponad 4000 mam, 76% z nich uważa zabawę i zabawki za “kluczowe” dla rozwoju dziecka, a 88% mam twierdzi, że aktywnie zachęca dziecko do zabawy kierowanej przez nie samo. Badanie wykazało, że zarówno przyszłe mamy, jak i te z małymi dziećmi uważają edukację i potencjał rozwojowy za najważniejszą cechę zabawki.

Zabawki dla dzieci STEM

Pisząc o zabawkach edukacyjnych nie sposób nie wspomnieć o nowym podejściu do uczenia się kryjącym się pod skrótem STEM. Termin ten jest zwykle używany w odniesieniu do polityki edukacyjnej i wyboru programu nauczania w szkołach, w celu zwiększenia konkurencyjności, w zakresie rozwoju nauki i technologii (STEM z ang. science, technology, engineering, mathematics).

Podejście to zakłada uczenie dziecka wszystkiego, co jest dla niego najważniejsze w tym samym momencie. Dzięki temu można wykorzystać jego pełen potencjał oraz ten moment, w którym jest ono żądne nowych informacji. Zabawki STEM zostały zaprojektowane w taki sposób, by oferować mnóstwo zabawy, a jednocześnie uczyć wszystkiego, co najważniejsze. Rodzice widzą większą wartość w zabawkach, które nie tylko oferują zabawę, ale także uczą i wzmacniają umiejętności STEAM u swoich dzieci56.

Podsumowanie i trendy

  • Rynek zabawek kreatywnych mimo zawirowań gospodarczych będzie dynamicznie rósł, konsumenci w Polsce wydają na zabawki średnio 150 zł miesięcznie, a największe obroty osiągane są przez firmy w okresie listopad/grudzień oraz w maj/czerwiec.

  • Wraz z całym rynkiem, rośnie segment zabawek kreatywnych, które zyskują na popularności wśród coraz bardziej świadomych rodziców.

  • Rodzice poszukują zabawek, które wspomagają rozwój swojego dziecka na wielu płaszczyznach

  • Zabawki kreatywne są chętnie wybierane z uwagi na większe zaangażowanie czasowe w zabawę oraz odciąganie dziecka od ekranów telefonów i komputerów, zapewniając przy tym wartościową rozrywkę edukacyjną.

  • Poszukiwanymi cechami zabawek są również te, które posiadają elementy sensoryczne, masy plastyczne, żele kreatywne, ponieważ oferują dzieciom mieszankę wrażeń dla wielu zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku, węchu i smaku.

Dobrą odpowiedzią na rosnące wymagania rodziców jest posiadanie w swojej ofercie zabawek TUBAN, które spełniają wiele wymogów stawianych zabawkom edukacyjnym przez współczesnych rodziców.

W ofercie TUBAN znaleźć szeroki wybór zabawek wspierających rozwój dziecka: slimy, wyróżniane na targach zestawy kreatywne Tubi Jelly Planets 3D, piasek dynamiczny czy pianki multi sensoryczne Shock oraz kreatywne.

Źródła:

https://isbiznes.pl/2023/02/15/rynek-zabawek-w-polsce/

https://straitsresearch.com/report/educational-toys-market

https://www.eurodev.com/blog/5-toy-industry-trends-in-europe

https://explodingtopics.com/blog/toy-industry-trends

https://edxeducation.com/covid-19-leads-to-boom-in-educational-toy-market/

https://www.technavio.com/report/toys-market-size-analysis-in-europe-industry

https://www.fortunebusinessinsights.com/educational-toys-market-106324

1https://isbiznes.pl/2023/02/15/rynek-zabawek-w-polsce/

2https://straitsresearch.com/report/educational-toys-market

3https://explodingtopics.com/blog/toy-industry-trends

4https://www.fortunebusinessinsights.com/educational-toys-market-106324

6https://edxeducation.com/covid-19-leads-to-boom-in-educational-toy-market/