TUBAN wyróżniony tytułem “Dobrodzieje Kultury”

Firma TUBAN, znana z dynamicznego rozwoju na rynku zabawek kreatywnych i sensorycznych, od lat angażuje się w różnorodne akcje charytatywne, wspierając społeczności lokalne i pokazując, że odpowiedzialność społeczna biznesu może iść w parze z sukcesem komercyjnym. Nasze działania obejmują szeroki wachlarz inicjatyw, od wsparcia edukacyjnego po materialną pomoc społecznościom lokalnym, co świadczy o głębokim zrozumieniu i zaangażowaniu w rozwiązywanie lokalnych problemów.

Nasze zaangażowanie nie pozostaje niezauważone.

Wadowickie Centrum Kultury już po raz dziewiętnasty przyznało tytuły “Dobrodziejów Kultury” firmom instytucjom oraz osobom, które wsparły Centrum Kultury w minionym roku. W tym gronie znaleźliśmy się również my otrzymując Wyróżnienie.

Dobrodziej Kultury to honorowy tytuł przyznawany corocznie przez Wadowickie Centrum Kultury wszystkim instytucjom i osobom, które w poprzedzającym roku wspierali działalność WCK, czy to finansowo, czy w inny sposób. Tytuł przyznawany jest od dziewiętnastu lat.

Więcej informacji: https://wadowiceonline.pl/kultura/26276-dobrodzieje-kultury-przyznane-po-raz-dziewietnasty

Współpraca z lokalnymi organizacjami charytatywnymi i wolontariuszami stanowi ważny element wielu realizowanych przez nas projektów. Dzięki temu możemy lepiej rozumiemy potrzeby społeczności, w których działamy i efektywniej kierujemy wsparcie. Ta współpraca jest również okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, co wzmacnia efektywność podejmowanych działań.

Podsumowując, udział firmy Tuban w akcjach charytatywnych i wsparcie dla społeczności lokalnych to wyraz głębokiego zaangażowania w budowanie lepszego świata. Działania te są dowodem na to, że rozumiemy swoją rolę nie tylko jako podmiot gospodarczy, ale także jako ważny członek społeczności, gotowy nieść pomoc i wspierać zrównoważony rozwój.