O co chodzi w dniu dziecka?!

Dzień Dziecka, w Polsce obchodzony 1 czerwca, kojarzy się nam wszystkim z początkiem lata, prezentami i wypadem na lody. Ale czy wszyscy wiedzą, dlaczego powstał i przez kogo został stworzony?

KIEDY USTANOWIONO DZIEŃ DZIECKA?

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ w 1959. Miał służyć upowszechnianiu ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w 1945 roku w Karcie Narodów Zjednoczonych.

PRAWA DZIECKA STO LAT TEMU

Było to niezwykle ważne przedsięwzięcie, bo, choć trudno w to uwierzyć, jeszcze pięćdziesiąt lat wcześniej dzieci praktycznie nie miały praw. Były traktowane jako własność dorosłych i nie mogły o sobie decydować w żadnych kwestiach, nawet tak istotnych, jak to kim chciałyby zostać w przyszłości. Często też były wykorzystywane jako bezpłatna siła robocza, co odbywało się niestety kosztem ich zdrowia i edukacji. Na szczęście na przestrzeni ostatnich stu lat wiele się w tej kwestii zmieniło. Na całym świecie stworzono dziesiątki aktów prawnych doprecyzowujących prawa dzieci, a także określających, jakie wynikające z tego obowiązki ma wobec nich państwo.

PRAWA DZIECKA W POLSCE

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dzieci, są:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka
Konwencja o prawach dziecka

W tej ostatniej znajduje się nakaz by zawsze i przede wszystkim kierować się dobrem dzieci, a zawarte
są między innymi takie zapisy jak:
✔️ prawo do życia i rozwoju, tożsamości i obywatelstwa
✔️ prawo do swobodnego dostępu do nauki
✔️ prawo do posiadania informacji
✔️ prawo do ochrony godności i nietykalności osobistej
✔️ prawo do życia prywatnego i rodzinnego
✔️ prawo do swobody wypowiedzi (tu oczywiście stosownie do ich wieku, dojrzałości i możliwości
rozeznania własnej sytuacji)

OBOWIĄZKI PAŃSTWA

Z ustanowieniem praw człowieka ściśle związane musi być ustalenie obowiązków Państwa, którego ten człowiek jest częścią. W związku z tym, jeżeli państwo zawiera w Konwencji o Prawach Dziecka zapis o prawie do kształcenia, to zobowiązuje się tym samym do przygotowania odpowiedniego programu nauczania oraz zadbania o przygotowanie kadry nauczającej. Podobnie powinno to działać w odniesieniu do wszystkich pozostałych praw.

Dbajmy o nasze dzieci, rozpieszczajmy je i obdarowujmy je prezentami, ale przede wszystkim traktujmy je z godnością i przestrzegajmy wszystkich ich praw.

 

Źródła:
https://www.polskawliczbach.pl/#biologiczne-grupy-wieku
https://www.gov.pl/web/rodzina/konwencja-o-prawach-dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Dziecka